Share Template trắng dùng để RIP code Blogger

Có thể có đôi lúc các bạn thấy một template giới thiệu bản thân, hay web sinh nhật,... gì đó nhưng không muốn xin hoặc xin nhưng người ta chưa kịp phản hồi... thì các bạn hoàn toàn có thể tự rip cho mình temp đó bằng cách sau. Ok, Let's go

Bước 1

Các bạn chọn một trong 2 đoạn code ở dưới :3

Template 1

Đây là mẫu giao diện trắng tinh không có bất cứ thẻ điều kiện hay khai báo gì cả:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>
<title>
TIÊU ĐỀ TRANG WEB CỦA BẠN
</title>
<!-- Bắt đầu viết Css cho web -->
<b:skin>
<![CDATA[
 /* Chèn CSS vào đây */
]]></b:skin>
</head>
<!-- Bắt đầu phần hiển thị trên web -->
<body>
Thêm nội dung trang web của bạn vào đây !
<b:section class='navbar' id='navbar' maxwidgets='1' showaddelement='yes'>
</b:section>
</body>
<!-- Kết thúc phần hiển thị trên web -->
</html>

Template 2

Đây là mẫu giao diện mình đã cho thêm thẻ:

 • <meta>: Dùng để cung cấp thêm "thông tin về trang web" cho trình duyệt và các công cụ tìm kiếm (những thông tin này không hiển thị lên màn hình, tuy nhiên trình duyệt và các công cụ tìm kiếm có thể đọc và hiểu được)
 • <link href='#' rel='dns-prefetch'/>: Dùng để tăng tốc trang web

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
  <meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>
<!-- Meta tags share --> 
 <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <meta content='summary' name='twitter:card'/>
  <meta content='' name='twitter:site'/>
  <meta content='' name='twitter:creator'/>
  <meta expr:content='data:blog.title' name='twitter:title'/>
  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' name='twitter:url'/>
  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>
  <meta content='https://i.imgur.com/X4hSa0G.jpg' name='twitter:image'/>
  <meta content='' property='fb:app_id'/>
  <meta content='' property='fb:admins'/>
  <meta content='' property='og:site_name'/>
  <meta content='website' property='og:type'/>
  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
  <meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>
  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
  <meta content='https://i.imgur.com/X4hSa0G.jpg' property='og:image'/>
  <meta expr:content='data:blog.title' property='og:image:alt'/>
  <meta content='website' property='og:type'/>
  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' itemprop='og:url'/>
  <meta expr:content='data:blog.title' itemprop='og:headline'/>
  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' itemprop='og:description'/>
  <meta content='https://i.imgur.com/X4hSa0G.jpg' property='og:image'/>
 </b:if>
 <!-- DNS prefetch --> 
<link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//fonts.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//use.fontawesome.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//ajax.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//resources.blogblog.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.facebook.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//plus.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.youtube.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//feedburner.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.pinterest.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.linkedin.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//feeds.feedburner.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//github.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//player.vimeo.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//platform.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//apis.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//connect.facebook.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//cdnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//googleads.g.doubleclick.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.gstatic.com' rel='preconnect'/>
<link href='//www.googletagservices.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//static.xx.fbcdn.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//tpc.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//syndication.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<title>
TIÊU ĐỀ TRANG WEB CỦA BẠN
</title>
<!-- Bắt đầu viết Css cho web -->
<b:skin><![CDATA[
 /* Chèn CSS vào đây */
]]></b:skin>
</head>
<!-- Bắt đầu phần hiển thị trên web -->
<body>
<!-- Thêm nội dung trang web vào đây -->
<b:section class='navbar' id='navbar' maxwidgets='1' showaddelement='yes'/>
</body>
<!-- Kết thúc phần hiển thị trên web -->
</html>

Code này là mình lấy của anh Lê Anh Đức bên CodePro nhé

Bước 2

Các bạn vào template muốn rip, nhấn tổ hợp phím ctrl + shift + i để lấy source code và tiến hành dán code đó vào một trong 2 Template trên nhé

Kết

Ok, vậy là chỉ với 2 bước đơn giản các bạn đã có thể tự Rip cho mình được một template ứng ý rồi. Nếu thấy hay, đừng ngại cho bọn mình một vote 5 sao nhé, và để lại ý kiến bạn đọc dưới phần comment.