Mã hóa ký tự thực thể HTML V1

Mã hoá code thành ký tự thực thể để dễ dàng cho vào khung chứa code trên blog