Tạo URL từ tiêu đề bài viết


Công cụ dưới đây giúp loại bỏ các ký tự đặc biệt, loại bỏ dấu cách thay bằng dấu "-" (dấu gạch ngang) để tạo một Url thân thiện, làm tối ưu hóa SEO chuẩn SEO 100%

Tạo URL

Input
Output
Copy Reset