Coder là gì? Triển vọng nghề coder trong thời công nghệ 4.0

Coder là gì? Triển vọng nghề code nhưng thế nào trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Tất cả sẽ đư…