Trình duyệt tốt nhất cho Linux, Windows và Mac không phải là Google Chrome

Jack Wallen chỉ dùng cố định trên một trình duyệt web duy nhất làm trình duyệt web mặc định của mìn…